Mammahuis

Mammahuis

IOP Germany wil in Ilula het “House of Mamma’s’ gaan opstarten, een huis voor alleenstaande jonge moeders en hun kinderen. Zij doet dit in samenwerking met Young Women Empowerment Center (YWEC) van IOP Tanzania. Dit initiatief is nog in ontwikkeling maar wij willen het hier graag toelichten.

Jonge moeders

Veel meisjes in Tanzania worden ongewenst zwanger op zeer jonge leeftijd. Deze alleenstaande jonge moeders vormen een vergeten groep. Zij kunnen hun school niet meer afmaken en zijn vaak werkzaam in de allerlaagst betaalde banen of  in de prostitutie.

Alleenstaande moeder Osolina werkt in het naaiatellier van IOP

We willen deze moeders een veilige woonomgeving bieden waar ze samen met hun kinderen kunnen wonen. YWEC en IOP Germany zullen gezamenlijk bepalen welke moeders in aanmerking komen voor het mammahuis.

Huis en woonruimte

Het huis wat wij op het oog hebben moet nog afgebouwd worden. De fundering en de muren staan er. Op dit moment zijn de kosten voor ons te hoog om dit te kunnen realiseren.  Maar wij willen op korte termijn helpen. Daarom gaan wij eerst beginnen met een huis te huren voor de jonge moeders omdat de nood hoog is.

Community

De jonge vrouwen zullen gezamenlijk gaan inkopen, koken en onderhoud plegen. Indien gewenst wordt er een matron aangesteld of komen er een aantal alleenstaande oudere vrouwen in het mammahuis te wonen die de vrouwen ondersteunen. De combinatie van oudere en jonge bewoners levert vele voordelen op; de ouderen kunnen voor de kinderen zorgen en hun ervaring overbrengen aan de jonge moeders, de kleine kinderen geven de ouderen plezier en een waardevolle taak. Er worden huisregels opgemaakt zodat iedereen weet wat zijn taken, verantwoordelijkheden en plichten zijn. De moeders betalen -indien mogelijk- een kleine huur.

Werk en studie

De moeders kunnen een gedeelte van de dag een vakopleiding volgen bij het YWEC. Daarnaast kan het YWEC bemiddelen voor werk in de omgeving zodat de moeders werk en studie kunnen combineren. Zodra een jonge moeder op eigen benen kan staan of gaat trouwen, moet zij het huis verlaten en een nieuwe bewoner de gelegenheid geven om in het mammahuis te komen wonen.

Projectverloop

Voor het afbouwen van het huis zoeken wij speciale sponsoring van bedrijven of andere stichtingen! Dit blijft volledig gescheiden van ons sponsorprojekt voor scholing en onderwijs voor de kinderen.