Privacyverklaring

Privacyverklaring

Naam en contactgegevens van de verantwoordelijke:

Dit privacy beleid informeert over de verwerking van persoonlijke gegevens op de IOP Germany-website. Dit privacy beleid is opgesteld per 25 mei 2018.

Verantwoordelijk:
Irma Jansen-Schouten
IOP Germany e.V.
Burgstrasse 5
47533 KLEVE
Tel. 0049 2821 6696171 of 0049 1520 1896240

Email: iopgermany@gmail.com
Internet: www.iopgermany.com

IOP Germany e.V. (Ilula Orpham Program)  respecteert de privacy van alle donateurs, sponsors en vrijwilligers. Wij dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.  IOP Germany e.V. verkoopt uw persoonlijke gegevens niet aan derden.

IOP Germany e.V. gebruikt de verzamelde gegevens van haar donateurs, sponsors en vrijwilligers voor de volgende doeleinden:

Wij gebruiken uw gegevens om de nieuwsbrieven te versturen. E-mail adressen worden opgeslagen in het email programma op de laptop van de voorzitter.

Met uw expliciete toestemming gebruiken wij uw gegevens om u middels onze  nieuwsbrieven te informeren over de ontwikkelingen van de IOP projecten.

Uw persoonlijke gegevens zijn veilig bij IOP Germany

Uw data is veilig bij IOP Germany. Uw gegevens zijn opgeslagen op de laptop van de voorzitter. Onze andere bestuursleden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van de gegevens te beschermen als ze ermee in contact komen.

Duur van opslag

Uw gegevens worden meteen na opzegging uit de elektronische bestanden verwijderd.

Klachtrecht

Hierbij willen wij u informeren dat u in uw recht staat om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Ook heeft u het recht om uw toestemming altijd weer in te trekken. U heeft recht op inzage, rectificatie of inzage van uw persoonsgegevens. Stuur een e-mail naar iopgermany@gmail.com  om dit te regelen.